Data limita de participare se prelungește până pe 27 aug 2014

REGULAMENT
Concurs de idei de mini – proiecte de implicare în viaţa comunităţii: “Îmi pasă, mă implic!”

 

I. TEMA CONCURSULUI

Fundaţia COTE din Iaşi, România şi Centrul de Servicii Sociale pentru Copil şi Familie din Chişinău, Republica Moldova invită elevii cu vârstă peste 16 ani din şcolile din Iaşi şi Chişnău să participe la un concurs de idei de mini-proiecte de implicare în viaţa comunităţii.

Domenii

Domeniile în care te provocăm să identifici o problemă în comunitatea ta, să te gândeşti la o soluţie, să concepi un mic proiect și să-l pui în aplicare sunt:

 • PREVENIRE MIGRAȚIE ILEGALĂ ȘI TRAFIC DE FIINȚE UMANE
 • MEDIU
 • CULTURA ŞI TRADIŢII
 • EDUCAŢIE
 • SĂNĂTATE

Activităţi orientative

 • Campanii de informare pe tema luptei împotriva crimei organizate, traficului de persoane, acțiuni de informare în randul cetățenilor.
 • Activităţi de educaţie ecologică şi actiuni de protejare a mediului înconjurător.
 • Acțiuni care promovează păstrarea culturii şi tradiţiei nationale.
 • Activităţi care contribuie la conştientizarea importanţei şcolii si de prevenirea a abandonului şcolar
 • Activităţi de educaţie pentru sănătate, de promovarea a unui stil de viaţă sănătos (prevenire consum de droguri, tutun sau alcool în rândul tinerilor, educaţie sexuală, alimentatie sănătoasă s.a)

II. DURATA CONCURSULUI

1. Proiectele vor putea fi încărcate pe www.ma-implic.ro la pagina CONCURS, în perioada 7 iulie – 17 august 2014.

2. Ideile de proiect depuse vor putea fi votate în aceeași perioadă (7 iulie – 17 august).

3. Anunţarea celor 10 proiecte câştigătoare se va face în data de 22 august.

III. CONDITII DE PARTICIPARE SI MODALITATEA DE INSCRIERE

1. 1. Formularul de înscriere în concurs va fi completat online la adresa: www.ma-implic.ro/participa-si-tu/ la inițiativa unui tânăr, liderul de mini-proiect.

2. Se pot inscrie elevi cu vârstă peste 16 ani, din Iaşi şi Chişinău în echipe de minim 3, maxim 6 tineri.

3. Toate echipele trebuie să aibă în componența lor băieți și fete.

4. Proiectele câștigătoare vor fi implementate în echipe de 6 tineri. Proiectele depuse cu echipe cu un număr mai mic de membri, se vor completa ulterior, până cel târziu la data implementării proiectelor (21 sept).

IV. JURIZAREA

1. Nota finală va fi compusa din nota juriului (70%) şi nota obținută prin votul publicului (30%).

2. Membrii juriului vor puncta individual, cu note între 1 și 10, fiecare idee de mini-proiect, în funcție de criteriile prezentate. Nota juriului va fi media artimetica a tuturor notelor individuale acordate de membrii.

3. Nota publicului se va calcula astfel: ideea de mini-proiect cu cele mai multe voturi va obține nota 10, iar celelalte vor fi notate direct proporțional cu aceasta.

4. Fiecare vizitator va putea vota oricâte proiecte dorește. Un proiect poate fi votat o singura dată. Votul, o dată acordat, nu poate fi modificat.

5. Juriul va fi format din reprezentanții Fundației COTE și ai Centrului de Servicii Sociale pentru Copil și Familie din Chișinău (CSSCF).

Criteriile de evaluare:

a) Relevanța – maxim 3 p

 • Ideea de mini – proiect este semnificativă pentru categoria categoria aleasă.
 • Ideea de mini-proiect este justificată de probleme şi nevoi reale în comunitate.
 • Expunerea problemei e clară şi convingătoare.

b) Coerenţă şi planificare – maxim 3

 • Concordanţa dintre scop, obiective, activităti si rezultate.
 • Planul de acţiune conduce la rezultatele preconizate, în perioada de timp estimată.

c) Buget – maxim 2 p

 • Cheltuielile indicate în proiect sunt necesare pentru derularea activităţilor.
 • Costurile trecute sunt cele de pe piaţă.

d) Impactul asupra comunității – maxim 2 p

 • Sunt clar precizate schimbările produse asupra grupului ţintă şi în comunitate

Grila de evaluare este prezentata si in Anexa acestui regulament.

6. Decizia juriului este finală. Rezultatele nu vor putea fi contestate.

V. SELECŢIA ŞI ANUNŢAREA CÂŞTIGĂTORILOR

1. Vor fi declarate câştigătoare 10 proiecte (primele 5 proiecte din fiecare ţară).

2. După anunţarea câştigătorilor liderii de mini-proiect şi membri echipelor vor fi contactaţi și vor semna Acordul Angajament.

3. În cazul în care, din motive obiective, unii dintre membrii echipei nu mai pot participa la implementare, ei vor putea fi înlocuiţi cu alți tineri.

4. Liderii echipelor de implementare vor participa la un training, care se va desfăşura în luna septembrie, la Chişinău, în R. Moldova.

5. Cele 10 proiecte câştigătoare, primele 5 din Iaşi și primele 5 din Chişinău vor fi implementate de către echipele câştigătoare, în perioada 21 sept 2014 – 20 ian 2015.

6. Membrii echipelor de implementare care se implică în derularea activităţilor până la finalizarea acestora, vor participa la o tabără, organizată în luna ianuarie 2015, în România.

VI. DISPOZIŢII FINALE

1. Participarea la concurs implică acceptarea deplină a prezentului regulament.

2. Organizatorul concursului garantează confidențialitatea datelor cu caracter personal ale tinerilor ce participă la concurs. Pe site-ul www.ma-implic.ro vor apărea doar prenumele tânărului care a depus proiectul.

3. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a utiliza materialele şi imaginile foto sau filmate din timpul implementării mini-proiectului în scopuri de comunicare şi informare și promovare a implicării tinerilor în comunitate.

4. Concursul este organizat de Fundaţia COTE, din Iaşi, România şi Centrul de Servicii Sociale pentru Copil şi Familie (CSSCF), din Chişinău, Republica Moldova, în cadrul proiectului transfrontalier ”Îmi pasă, mă implic”, proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007- 2013. Cod proiect MIS ETC 2011.

 

Aveti mai jos prezentate documentele in format pdf:

Regulament concurs “Imi pasa, ma implic”

Anexa – Grila de evaluare proiect