Titlul proiectului

Îmi pasă, mă implic! – Cooperare transfrontalieră pentru incluziunea socială a tinerilor vulnerabili. Cod proiect: MIS ETC 2011

Finanțator

Uniunea Europeană, prin Uniunea European prin ghostwriter preise Programul Operațional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013, cu suma de 135 000 euro și cofinanțat de Fundația COTE si CSSCF cu suma 15 000 euro

Implementator

Fundația COTE (Iași, România) în parteneriat cu Centrul de Servicii pentru Copil și Familie (Chișinău, Republica Moldova)

Perioada

20 dec 2013 – 21 feb 2014

Scopul proiectului

Creșterea capacității tinerilor vulnerabili din zona transfrontalieră România – Republica Moldova de a se implica activ în viața comunității.

Obiective specifice și activități

1. Întărirea cooperării și schimb de bune practici între specialiști în incluziune socială din România și Republica Moldova.

Prin punerea în comun a informațiilor, prin promovarea modelelor de bună practică, profesioniștii de pe ambele părți ale graniței, instituțiile și organizațiile reprezentate de profesioniștii participanți la schimbul de experiență au oportunitatea de a dezvolta noi idei și acțiuni pentru incluziunea socială a tinerilor vulnerabili, de a iniţia sau consolida parteneriate.
Transferul de know howi și Seminarul transfrontalier ”Abilități de viață pentru tineri vulnerabili”, ambele organizate în Chișinău asigură un context adecvat pentru realizarea acestui obiectiv

2. Creșterea oportunităților de informare, formare și cooperare transfrontalieră a tinerilor vulnerabili.

În cadrul acestui obiectiv se creează website-ul www.ma-implic.ro și va fi organizat Forumul ”Tineri activi în viața comunității”.ii
Site-ul www.ma-implic.ro promovează rolul și importanța susținerii implicării tinerilor în viața comunității. Specialiștii din organizații și instituții de educație și incluziune socială, din România și din Republica Moldova, au posibilitatea să își prezinte activitatea.
Acțiunile și proiectele de dezvoltare a abilitatilor de viață și de implicare a tinerilor în viața comunității merită să fie cunoscute. Cei cărora le pasă știu că doar implicarea conduce la schimbare. Oricât de mică ar fi contribuția cuiva e mai valoroasă decât atitudinea pasivă, de indiferență. Ideile, inițiativele și implicarea tinerilor merită să fie încurajate și valorizate.
Site-ul www.ma-implic.ro asigură o platforma de comunicare și informare pentru tinerii din zona transfrontalieră Romania – R. Moldova. Tinerii vor avea la dispoziție și un forum on-line în care să-și prezinte ideile, schimbe informații, să dezbată pe teme de interes comun, să socializeze.
Forumul transfrontalier Tineri activi în viața comunității aduce împreună 30 de tineri, 15 din fiecare țară, pentru a se cunoaște, de a se motiva și susține reciproc pentru participarea la concurs, pentru implicarea în elaborarea unor mini-proiecte de implicare în comunitate. Organizată la Iași, în perioada 24-27 iunie 2014, această activitate are o componentă de formare a abilităților de comunicare și luare a deciziilor, voluntariat și implicare civică dar și una de intercunoaștere și schimb cultural.

3. Dezvoltarea abilităților de leadership și implicare în viața comunității a tinerilor vulnerabili din Romania și Moldova.

Proiectul lansează în rândul tinerilor din Iași și din Chişinău provocarea de a concepe mici proiecte pentru rezolvarea unor probleme din comunitatea în care trăiesc, de a găsi soluții și de a le pune în aplicare.
Concursul se bazează pe ideea că tinerii vulnerabili pot juca un rol activ în atât în evaluarea problemelor comunităţii, cât şi în elaborarea unui plan de acţiune eficient, în implementarea proiectului şi în evaluarea rezultatelor. Se doreşte stimularea iniţiativei şi a creativităţii, şi nu direcţionarea tinerilor spre anumite activităţi stabilite în prealabil. Chiar dacă li se oferă categorii orientative (prevenire migrație ilegală și trafic de ființe umane, protecția mediului, păstrarea culturii și tradiției nationale, prevenire abandon școlar, educatie pentru sănătate) pentru dezvoltarea de mini-proiecte acestea constituie o formă de conștientizare a priorităților comunității. Ei sunt cei vor identifica nevoia din comunitatea lor și vor stabili acțiunile și schimbarea dorită.
Pentru primele 10 proiecte selectate, 5 din România și 5 din Republica Moldova, vom asigura un training pentru liderii de mini-proiect , vom asigura coordonarea implementării mini-proiectelor și vom organiza o tabără pentru cei 60 de tineri implicați în derularea mini-proiectelor.
Tabăra va asigura un mediu atractiv în care tinerii să își împărtășească experiența din timpul implementării mini-proiectelor, să primească recunoașterea și apreciere pentru ceea ce au realizat. Ei vor fi încurajați să elaboreze un plan de continuitate a activității și comunicării în spațiul virtual al site-ului.

Grup țintă:

 • 26 de profesioniști din ONG-uri, școli, instituții de protecție socială din cele 2 țări care beneficiază de oportunități pentru schimbul de experiență și bune practici.
 • 60 de tinerii vulnerabili din zona transfrontalieră au astfel oportunități de formare a abilităților personale și sociale, de socializare și schimb intercultural, care conduc la motivarea și stimularea responsabilității și implicării creative în societate.

Rezultate așteptate:

 • 6 membri din echipa parteneră beneficiază de know-how
 • 20 de profesioniști din 15 ong-uri și instituții cu rol în integrarea socială și profesională a tinerilor aparţinând grupurilor dezavantajate, din România și R. Moldova, participă la un seminar cu tema ”Abilități de viață pentru tineri vulnerabili”
 • www.ma-implic.ro – 1 website creat
 • 30 de tineri participanți la Forumul transfrontalier ”Tineri activi în viața comunității”
 • 1 concurs de idei de mini-proiecte derulat,
 • 10 tineri participanți la 1 training – leadership
 • 10 mini-proiecte de implicare în viața comunității implementate (5 in fiecare țară)
 • 60 de tineri implementează mini-proiecte (30 în fiecare țară)
 • 1 tabără de motivare și planificare – 60 de tineri participanți
 • cel puțin 500 de persoane din judetul Iași și din Chișinău impactate în urma derulării mini-proiectelor implementate de tinerii vulnerabili

Detalii privind proiectul puteți obține și la numarul de telefon 0232/215450 sau la e-mail iulianghica@fundatiacote.ro, persoana de contact: Iulian Ghica – Manager proiect.
GRANIȚE COMUNE. SOLUȚII COMUNE.
www.ro-ua-md.net