Fundația COTE este operator de date cu caracter personal notificat la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal fiind inregistrat  in Registrul General cu nr 0013087 din 28/05/2015

Scurt Istoric

Fundația COTE a fost înregistrată ca fundaţie cu personalitate juridică românească, în anul 1996, sub numele „The Body Shop Eastern Europe Relief Drive”. Fundația COTE a continuat proiectele inițiate de Body Shop International și Fundația Children on the Edge UK, care, în anii 1990, au deschis porțile unor centre de plasament din judetul Iasi.

Misiune

Acţionăm durabil pentru incluziunea socială a copiilor şi tinerilor vulnerabili.

Viziune

Fiecare copil și fiecare tanăr își împlinește visele într-o societate deschisă și implicată.

Obiectul activității

Servicii sociale de asistență și suport pentru copii și tineri vulnerabili:

 • Servicii de asistență și sprijin pentru integrarea socio-profesională;
 • Informare și orientare cu privire la drepturi și servicii din comunitate;
 • Consiliere psihologica și socială;
 • Dezvoltare abilități de viață independentă;
 • Acompaniament social individualizat și mediere pe piața muncii;
 • Asistență și suport pentru integrarea profesională și menținerea unui loc de munca stabil (mediere avansată, mentorat, consiliere angajatori);
 • Sprijin în identificarea unei soluții de locuit stabile și menținerea acesteia;
 • Suport material și financiar în funcție de nevoi și resurse.

Asistența și suport pentru dezvoltarea potențialului individual și promovarea accesului la  educație a copiilor și tinerilor vulnerabili:

 • Suport pentru integrarea școlară a copiilor vulnerabili(activități de tip after-school, sprijin financiar și material);
 • Programe de dezvoltare personală centrate pe dezvoltarea abilităților de viață;
 • Implicarea copiilor și tinerilor în viața comunității;
 • Socializare și timp liber;
 • Excursii și tabere educaționale;
 • Acțiuni de conștientizare și promovarea importanței dezvoltării abilităților de viață și a educației nonformale.

Organizaţia in cifre

 • peste 1000 de copii și tineri vulnerabili susținuți în vederea incluziunii sociale;
 • 20 ani de când derulăm proiectele ABSOLVENT destinat integrării socio-profesionale a tinerilor care părăsesc centrele de plasament;
 • 10 ani de derulare a proiectului CONTINUARE DE STUDII 2008 – 2012 (35 de tineri susţinuţi pentru continuarea studiilor)
 • 10 ani de derulare a proiectului Apartamente de tip familial 2001 -2010 (6 apartamente de tip familial înființate în 2001 şi introducerea modelului parinte social;
 • peste 60 de voluntari activi în fiecare an

Acreditări

Furnizor de servicii sociale conform Certificatului de Acreditare seria AF Nr. 001112, din 23/05/2014, eliberat de MMFPSPV

Afilieri

 • Membru în Comisia ONG – CDES Iași, constituită din actorii cei mai activi din societatea civila si este parte a Consiliului de Dezvoltare Economica si Sociala a județului Iasi (un parteneriat între Institutia Prefectului, Primaria Municipiului si Consiliul Judetean Iasi).
 • Membru fondator al FONSS (Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale)
 • Reteaua Social NEST – Reţeaua de servicii sociale destinate copiilor şi familiilor vulnerabile pentru regiunea NE

Premii, recunoaşteri

 • Premiul pentru Cel mai bun raport anual 2009 al organizatiilor mari, acordat de Forumul Donatorilor
 • Sustenability Award – acordat de Global Fund For Children USA în 2009
 • Apreciere din partea Organizaţiei Big Brother Big Sister SUA pentru implementarea modelului de mentorat în comunitate „Big Brother Big Sister”, un proiect derulat în perioada 1999 – 2002 şi finanţat de Children on The Edge UK şi Fundaţia pentru o Societate Deschisă Soros

Publicații

 • Abilități de viață, Resurse active – Ghid pentru formatori, 2010, publicație realizată în cadrul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană – Facilitatea de Tranziţie 2007/19343.03.03 – Integrarea în societate a tinerilor aparţinând minorităţilor şi grupurilor dezavantajate.
 • Și eu pot schimba ceva – 2010 – un ghid de implicare a copiilor și tinerilor vulnerabili în viața comunității publicație realizată în cadrul unui proiect finanțat prin programul FONDUL ONG – Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European – SEE
 • Ghid de bune practici pentru integrarea socio-profesională a tinerilor postinstituționalizați – 2009 – publicație realizată în cadrul unui proiect finanțat de CEE Trust și Fundația Principesa Margareta a României.
 • Pași pentru o viață independentă – Ghid de informare și orientare pentru tinerii (post)instituționalizați, 2009 – publicație realizată în cadrul unui proiect finanțat de CEE Trust și Fundația Principesa Margareta a României.

 

Mai multe despre noi – www.fundatiacote.ro, www.abilitatideviata.ro