Scurt istoric

Centrul de Servicii Sociale pentru Copil şi Familie (CSSCF)  este o asociație neguvernamentală, independentă şi apolitică, constituită în februarie 2010 în vederea realizării unor scopuri sociale, caritabile, culturale şi educaţionale, essay writing service promovarea şi dezvoltarea de oportunităţi sub formă de servicii directe şi programe educaţionale în domeniul protecţiei sociale a copilului şi a familiei.

Ca serviciu în cadrul Asociației „Amici dei Bambini Moldova”, Centrul de Servicii Sociale pentru Copil și Familie prestează servicii sociale copiilor, tinerilor și familiilor în dificultate din Republica Moldova, începând cu noiembrie 2003,

Misiune

CSSCF are misiunea să contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor din instituţiile rezidenţiale, prin restabilirea relaţiei cu familia şi comunitatea. Orientare profesională şi reintegrare socială a tinerilor, socializare şi responsabilizare.

Scop

Garantarea fiecărui copil dreptul la familie, educație activând serviciul de dezinstituţionalizare şi de restabilire a legăturilor cu familia şi societatea.

Obiective

  • Promovarea dreptului la familie a copiilor aflaţi în instituţii rezidenţiale;
  • Facilitarea reintegrării sociale şi profesionale a tinerilor din instituţiile rezidenţiale;
  • Susţinerea dezvoltării reţelei de servicii publice şi private adresate familiei şi copilului;
  • Responsabilizarea familiei pentru educarea şi îngrijirea propriilor copii;
  • Sensibilizarea autorităţilor publice centrale şi locale privind reintegrarea socială a absolvenților instituțiilor de tip rezidențial.

Beneficiari

  • Copii din instituţiile rezidenţiale şi familiile acestora
  • Absolvenţii instituţiilor rezidenţiale de tip internat
  • Tineri în dificultate

Ne găsiți si pe http://careleavers.blogspot.ro/, http://www.planificareacarierei.md/